V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017 - 2018.

Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Công văn 4116. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018 của Bộ GD & ĐT

kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề toàn khóa gắn với khắc phục khuyết điểm sau tự phê bình năm 2016

Xem tiếp...: [1] 2 3 4 5 >>
thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 10
Số bài đã đăng: 220
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU