Nhằm giúp Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh.
Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tự tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

Các biểu mẫu sơ kết học kỳ I năm học 2015 - 2016. Quý Thầy (Cô) click vào đường link để tải về, điền thông tin phù hợp với từng cá nhân.

Mẫu tự phê bình của đảng viên năm 2015. Quý thầy cô tải về, hoàn thành và nộp về Cấp ủy chi bộ theo thời gian quy định.

Công văn 1671 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016 của Sở GD & ĐT Kiên Giang

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Xem tiếp...: << 1 [2] 3 4 5 6 >>
thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 7
Số bài đã đăng: 220
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU