Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Công văn 4116. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018 của Bộ GD & ĐT

kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề toàn khóa gắn với khắc phục khuyết điểm sau tự phê bình năm 2016

Nhằm giúp Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh.
Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tự tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

Các biểu mẫu sơ kết học kỳ I năm học 2015 - 2016. Quý Thầy (Cô) click vào đường link để tải về, điền thông tin phù hợp với từng cá nhân.

Xem tiếp...: << 1 [2] 3 4 5 6 >>
thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 8
Số bài đã đăng: 242
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU