Lịch báo giảng được sử dụng từ học kỳ 1 năm học 2015 -2016. Quý thầy cô tải về, chỉnh sửa cho phù hợp.

Mẫu kiểm tra - giám sát năm 2015

Căn cứ hướng dẫn số 1236/HD-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua, khen thưởng;
Ngày 06 tháng 4 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn viết, xét và công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua khen thưởng để làm cơ sở xét, công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng các cấp năm học 2014 – 2015.

Các mẫu hợp đồng tuyển dụng dùng cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015

Xem tiếp...: << 1 2 [3] 4 5 6 >>
thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 93
Số bài đã đăng: 216
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU