Căn cứ hướng dẫn số 1236/HD-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua, khen thưởng;
Ngày 06 tháng 4 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn viết, xét và công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua khen thưởng để làm cơ sở xét, công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng các cấp năm học 2014 – 2015.

Các mẫu hợp đồng tuyển dụng dùng cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015

Hướng dẫn quy trình kỷ luật học sinh (theo thông tư 08/TT ngày 21 tháng 3 năm 1988 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Quý Thầy cô in lịch báo giờ dùng mẫu sau đây để thống nhất trong hội đồng.

thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 11
Số bài đã đăng: 242
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU