Ban hành quy định công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên giang.

Số: 4119/BGDĐT-GDTH, ngày 06 tháng 8 năm 2014V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015

Số: 4556/BGDĐT-PC, ngày 25 tháng 8 năm 2014Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Số: 3008/CT-BGDĐT, ngày 18 tháng 8 năm 2014
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015

THÔNG TƯ
Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Xem tiếp...: << 1 2 3 4 [5] 6 >>
thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 3
Số bài đã đăng: 220
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU