kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề toàn khóa gắn với khắc phục khuyết điểm sau tự phê bình năm 2016

Mẫu tự phê bình của đảng viên năm 2015. Quý thầy cô tải về, hoàn thành và nộp về Cấp ủy chi bộ theo thời gian quy định.

Mẫu kiểm tra - giám sát năm 2015

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015

thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 5
Số bài đã đăng: 318
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU