Số: 4119/BGDĐT-GDTH, ngày 06 tháng 8 năm 2014V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015

Số: 4556/BGDĐT-PC, ngày 25 tháng 8 năm 2014Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Số: 3008/CT-BGDĐT, ngày 18 tháng 8 năm 2014
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015

THÔNG TƯ
Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

ĐIỀU LỆ
Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Xem tiếp...: << 1 2 [3] 4 >>
thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 9
Số bài đã đăng: 220
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU