V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017 - 2018.

Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Công văn 4116. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018 của Bộ GD & ĐT

Các biểu mẫu sơ kết học kỳ I năm học 2015 - 2016. Quý Thầy (Cô) click vào đường link để tải về, điền thông tin phù hợp với từng cá nhân.

Căn cứ hướng dẫn số 1236/HD-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua, khen thưởng;
Ngày 06 tháng 4 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn viết, xét và công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua khen thưởng để làm cơ sở xét, công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng các cấp năm học 2014 – 2015.

Xem tiếp...: [1] 2 >>
thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 3
Số bài đã đăng: 318
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU