Người viết: Trường THPT Long Thạnh gửi 30/08/2016 05:03:00, lượt xem 4424, số bình luận: 0 «
Nhằm giúp Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, BDTX còn nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tự tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
Trường THPT Long Thạnh xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:
1. Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường
2. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:
      - Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nội dung do Sở GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng đã được triển khai trong hè 2016;
      - Nội dung do Sở GD& ĐT, Ban Tuyên Giáo huyện ủy Giồng riềng và Trường THPT Long Thạnh (phần địa phương)- Nội dung 1
      - Nội dung  bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Sau khi được tập huấn tại Sở, , Trường, các giáo viên được cử đi tập huấn lại cho giáo viên của trường theo đơn vị tổ chuyên môn. Nội dung 2
      - Nội dung do Bộ GD&ĐT biên soạn : Giáo viên chọn trong Module trong tài liệu của Bộ GD & ĐT (theo file đính kèm, mật khẩu : 123456 trên trang Web của nhà trường)- nội dung 3.
3. Cách thức triển khai
- Bồi dưỡng tập trung:Bồi dưỡng theo hình thức tự học
           Giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân, xây dựng lộ trình thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả tốt nhất; Mỗi GV phải có một cuốn sổ ghi các nội dung đã được tập huấn, bồi dưỡng tập trung, ghi lại các nội dung tự bồi dưỡng theo nội dung đã được hướng dẫn.
- Bồi dưỡng gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Viết SKKN đề tài NCKH; Báo cáo chuyên đề chuyên sâu; trao đổi chuyên môn theo hướng  Nghiên cứu bài học (NCBH); Tăng cường học tập nâng cao trình độ CNTT, “trường học kết nối”, khai thác tài liệu học tập trao đổi kinh nghiệm qua Internet, mail giữa giáo viên trong nhà trường, GV trong  trường & trong cụm trường.
Xem thêm và tải về:
BGH Trường THPT Long Thạnh


thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 3
Số bài đã đăng: 245
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU