Người viết: Trường THPT Long Thạnh gửi 07/07/2017 07:03:00, lượt xem 692, số bình luận: 0 «
      Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, áp dụng từ năm 2017-2018.

      Khung thời gian năm học đối với  giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm 2017-2018 trên toàn quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định như sau:
      Các trường học trên toàn quốc tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8 và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Kết thúc kỳ I trước ngày 20/1, học kỳ II hoàn thành kế hoạch trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 hàng năm. Xét công nhận hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7 hàng năm. Thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ.
      Quyết định cũng nêu rõ việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải đảm bảo số tuần thực học, trong đó cấp mầm non và tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có ít nhất 37 tuần thực học. Đối với giáo dục thường xuyên có ít nhất 32 tuần thực học.
      Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương, các ngày nghỉ lễ, tết được theo quy định của luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với các đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương. Kế hoạch thời gian năm học cần đảm bảo sự đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.
      Trên cơ sở khung kế hoạch này, UBND các tỉnh, thành phố sẽ quyết định kế hoạch thời gian năm học cho phù hợp với thực tiễn địa phương. Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm./.
Xem đầy đủ văn bản: Tại đây

 
(Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Gửi ý kiến nhận xét về bài viết:
Hãy để cho mọi người biết ý kiến, suy nghĩ.. của bạn về bài viết này. Bằng cách bạn có thể viết vài dòng ngắn và gửi lên. Nếu bạn không thích người khác biết tên của mình. Bạn có thể chọn một tên bất kỳ, hoặc viết tắt. Nhưng đừng mạo danh người khác.
Tên: * Email/Số điện thoại: *


Hãy thực hiện phép tính: tám • hai = (điền số)
Kiểu gõ: Tắt Telex Vni
Tổng số kí tự: /500

thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 10
Số bài đã đăng: 230
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU