Người viết: Trường THPT Long Thạnh gửi 07/07/2017 07:27:00, lượt xem 593, số bình luận: 0 «
      Theo hướng dẫn số 2801, ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác xét tuyển Đại học, Cao đẳng sư phạm năm 2017. Bộ Giáo dục hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng với nội dung như sau:  

1. Hướng dẫn thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT
      Từ ngày 09/7 đến ngày 11/7/2017 Cổng thông tin tuyển sinh sẽ mở để thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến. Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thông báo cho thí sinh biết để tham gia đồng thời lưu ý đây chỉ là giai đoạn chạy thử phần mềm giúp thí sinh làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến. Kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống sẽ được làm mới lại (Reset) để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 15/7/2017.
2. Thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh
      Các Sở GDĐT căn cứ vào lịch tuyển sinh (theo công văn số 603/BGDĐT- GDĐH ngày 17/02 /2017 của Bộ GDĐT) để tổ chức thực hiện các công việc sau:
      - Hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi.
      - Chỉ đạo các trường THPT, điểm tiếp nhận hồ sơ mở các phòng máy tính có nối mạng Internet để thí sinh sử dụng thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến;
      -  Chỉ đạo cập nhật Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trong trường hợp thí sinh điều chỉnh tăng số nguyện vọng so với số nguyện vọng đã  đăng ký ban đầu và thu phí đối với số nguyện vọng tăng thêm (cùng mức thu với phí ĐKXT ban đầu). Nếu nội dung đề nghị điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh không chuẩn xác dẫn đến phần mềm tuyển sinh không chấp nhận thì loại bỏ nguyện vọng có thông tin sai đó.
      Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thí sinh nộp Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, điểm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thí sinh ký xác nhận nội dung điều chỉnh để cập nhật thông tin chính xác của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật, đồng thời thông báo để thí sinh kiểm tra thông tin điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trên hệ thống. Tất cả các công việc này phải kết thúc trước 17 giờ 00 ngày 25/7/2017.
* Riêng các em Trường THPT Long Thạnh, muốn điều chỉnh, thêm nguyện vọng lên hệ văn phòng giáo viên trường trong các sáng ngày 17-23/7 để được hướng dẫn điều chỉnh và làm đơn thêm nguyện vọng (Gặp Thầy Trần Đức Toàn, Trần Minh và Bành Thiên Tứ). 

Nội dung văn bản: tại đây
 
Trần Đức Toàn (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Gửi ý kiến nhận xét về bài viết:
Hãy để cho mọi người biết ý kiến, suy nghĩ.. của bạn về bài viết này. Bằng cách bạn có thể viết vài dòng ngắn và gửi lên. Nếu bạn không thích người khác biết tên của mình. Bạn có thể chọn một tên bất kỳ, hoặc viết tắt. Nhưng đừng mạo danh người khác.
Tên: * Email/Số điện thoại: *


Hãy thực hiện phép tính: sáu thêm bốn = (điền số)
Kiểu gõ: Tắt Telex Vni
Tổng số kí tự: /500

thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 12
Số bài đã đăng: 226
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU