Người viết: Trường THPT Long Thạnh gửi 31/07/2017 10:08:00, lượt xem 4081, số bình luận: 1 «
Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2017 - 2018 của Nhà trường, Tổ chuyên môn Thể dục, Quốc phòng thông báo lịch học cho học sinh lớp 12 năm học 2017 - 2018 như sau:
1. Lịch học: 
Thời gian Nội dung Số tiết Ghi chú
Ngày Buổi
08/8/2017
(Thứ 3)
Sáng - Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975
-Tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam
2
 
2
 
Chiều - Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam
- Một số hiểu biết về Chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
2
 
 
2
 
09/8/2017
(Thứ 4)
Sáng Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK 4  
Chiều - Tìm và giữ phương hướng
- Đội hình chiến đấu cơ bản của tổ bộ binh
2
2
 
10/8/2017
(Thứ 5)
Sáng Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK 4  
Chiều Thực hành tổng hợp 
- Đội ngũ từng người không có súng
- Đội ngũ tiểu đội

2
2
 
11/8/2017
(Thứ 6)
Sáng Thực hành tổng hợp 
Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
4  
Chiều Thực hành tổng hợp 
- Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu
- Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

2
 
2
 
12/8/2017
(Thứ 7)
Sáng Kiểm tra
(2 tiết lí thuyết, 2 tiết thực hành)
4  
Chiều Dự phòng    
Cộng   36  
2. Giáo viên giảng dạy: Lê Hoàng 12A1, 2; Huỳnh Văn Sơn: 12A3,4; Trần Văn Tính: 12A5,6 
3. Địa điểm học: Sân trường (điểm THPT) và nhà văn hóa xã Long Thạnh
4. Thời gian: Sáng: từ 7h30 đến 11h. Chiều: từ 13h30 đến 17h00.

 
Trần Đức Toàn (Nguồn: BGH Trường THPT Long Thạnh)


Gửi ý kiến nhận xét về bài viết:
Hãy để cho mọi người biết ý kiến, suy nghĩ.. của bạn về bài viết này. Bằng cách bạn có thể viết vài dòng ngắn và gửi lên. Nếu bạn không thích người khác biết tên của mình. Bạn có thể chọn một tên bất kỳ, hoặc viết tắt. Nhưng đừng mạo danh người khác.
Tên: * Email/Số điện thoại: *


Hãy thực hiện phép tính: chín thêm bốn = (điền số)
Kiểu gõ: Tắt Telex Vni
Tổng số kí tự: /500

thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 4
Số bài đã đăng: 289
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU