Người viết: Trường THPT Long Thạnh gửi 27/08/2018 08:26:00, lượt xem 777, số bình luận: 0 «
- Toàn thể CBVC, học sinh được nghỉ bù ngày 02/9/2018 vào ngày 03/9/2018 (thứ 2). 
- Thứ 3, ngày 04/9/2018, học sinh học bình thường.
- Sáng 6h45, ngày 05/9/2018, toàn thể CBVC và học sinh tham dự Lễ Khai Giảng năm học 2018 - 2019.

(BGH TRƯỜNG THPT LONG THẠNH)

Gửi ý kiến nhận xét về bài viết:
Hãy để cho mọi người biết ý kiến, suy nghĩ.. của bạn về bài viết này. Bằng cách bạn có thể viết vài dòng ngắn và gửi lên. Nếu bạn không thích người khác biết tên của mình. Bạn có thể chọn một tên bất kỳ, hoặc viết tắt. Nhưng đừng mạo danh người khác.
Tên: * Email/Số điện thoại: *


Hãy thực hiện phép tính: mười thêm hai = (điền số)
Kiểu gõ: Tắt Telex Vni
Tổng số kí tự: /500

thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 11
Số bài đã đăng: 242
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU