Người viết: Trường THPT Long Thạnh gửi 28/12/2018 06:13:00, lượt xem 1992, số bình luận: 0 «
- Toàn thể CBVC, học sinh được nghỉ ngày 31/12/2018. 
- Ngày 02/01/2019 (thứ tư), học tuần đầu của Học kỳ 2, năm học 2018 - 2019.
- Chiều ngày 04/01(13h00), nhà trường tổ chức học bù TKB ngày thứ 2 (ngày 31/12). 
- Chiều ngày 05/01(13h00), Họp phụ huynh cuối học kỳ 1, năm học 2018 - 2019
 
TM. BGH TRƯỜNG : Trần Đức Toàn


Gửi ý kiến nhận xét về bài viết:
Hãy để cho mọi người biết ý kiến, suy nghĩ.. của bạn về bài viết này. Bằng cách bạn có thể viết vài dòng ngắn và gửi lên. Nếu bạn không thích người khác biết tên của mình. Bạn có thể chọn một tên bất kỳ, hoặc viết tắt. Nhưng đừng mạo danh người khác.
Tên: * Email/Số điện thoại: *


Hãy thực hiện phép tính: bảy trừ hai = (điền số)
Kiểu gõ: Tắt Telex Vni
Tổng số kí tự: /500

thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 18
Số bài đã đăng: 284
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU