Người viết: Trường THPT Long Thạnh gửi 07/03/2019 13:43:00, lượt xem 1442, số bình luận: 0 «
      Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019). 
      Tải về : Tại đây      
       Mẫu : Viết bản cam kết phấn đấu, rèn luyện năm 2019 (Nhấp vào : Tệp --> Tải xuống dưới dạng ---> .docx)
   (BCH Chi bộ Trường THPT Long Thạnh)

Gửi ý kiến nhận xét về bài viết:
Hãy để cho mọi người biết ý kiến, suy nghĩ.. của bạn về bài viết này. Bằng cách bạn có thể viết vài dòng ngắn và gửi lên. Nếu bạn không thích người khác biết tên của mình. Bạn có thể chọn một tên bất kỳ, hoặc viết tắt. Nhưng đừng mạo danh người khác.
Tên: * Email/Số điện thoại: *


Hãy thực hiện phép tính: tám lần một = (điền số)
Kiểu gõ: Tắt Telex Vni
Tổng số kí tự: /500

thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 1
Số bài đã đăng: 284
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU