Người viết: Trường THPT Long Thạnh gửi 01/08/2019 16:13:00, lượt xem 4674, số bình luận: 0 «
  - Tất cả danh sách lớp học được niêm yết tại trường, website và facebook của trường chậm nhất là ngày 01/8/2019 (sau ngày 05/8/2019, sẽ thông báo chính thức danh sách các lớp, không điều chỉnh thay đổi).
      - Các lớp tập trung lúc 7g30 ngày 05/8/2019 để sinh hoạt nội quy lớp học, bầu ban cán sự lớp và một số nhiệm vụ đầu năm học.
      - Ngày 12/8/2019: Bắt đầu học chính thức tuần thứ 1.
       Xem danh sách : Tại đây       
 (Nguồn: BGH Trường THPT Long Thạnh)                                  

Gửi ý kiến nhận xét về bài viết:
Hãy để cho mọi người biết ý kiến, suy nghĩ.. của bạn về bài viết này. Bằng cách bạn có thể viết vài dòng ngắn và gửi lên. Nếu bạn không thích người khác biết tên của mình. Bạn có thể chọn một tên bất kỳ, hoặc viết tắt. Nhưng đừng mạo danh người khác.
Tên: * Email/Số điện thoại: *


Hãy thực hiện phép tính: bốn trừ ba = (điền số)
Kiểu gõ: Tắt Telex Vni
Tổng số kí tự: /500

thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 8
Số bài đã đăng: 289
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU