Người viết: Nguyễn Đức Hưng gửi 29/10/2019 20:59:00, lượt xem 985, số bình luận: 0 «
Mẫu đề kiểm tra học kì
- Tải mẫu đề kiểm tra học kì 01 trang dạng word: Tại đây.
- Tải mẫu đề kiểm tra học kì 01 trang dạng PDF: Tại đây.
- Tải mẫu đề kiểm tra học kì nhiều trang dạng word: Tại đây.
- Tải mẫu đề kiểm tra học kì nhiều trang dạng PDF: Tại đây.

Gửi ý kiến nhận xét về bài viết:
Hãy để cho mọi người biết ý kiến, suy nghĩ.. của bạn về bài viết này. Bằng cách bạn có thể viết vài dòng ngắn và gửi lên. Nếu bạn không thích người khác biết tên của mình. Bạn có thể chọn một tên bất kỳ, hoặc viết tắt. Nhưng đừng mạo danh người khác.
Tên: * Email/Số điện thoại: *


Hãy thực hiện phép tính: mười thêm tám = (điền số)
Kiểu gõ: Tắt Telex Vni
Tổng số kí tự: /500

thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 13
Số bài đã đăng: 289
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU