Người viết: Trường THPT Long Thạnh gửi 18/03/2015 16:25:00, lượt xem 120, số bình luận: 0 «

                 SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TRƯỜNG THPT LONG THẠNH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                           Số: 39/KH-THPT                                Long Thạnh, ngày 17 tháng 4 năm 2010


KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
Tuyên bố sứ mạng, Tầm nhìn, Mục tiêu chiến lược và các giá trị của
trường Trung học Phổ thông  Long Thạnh.

 
          Căn cứ vào nội dung đổi mới Quản lý giáo dục ở các trường phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học Phổ thông Long Thạnh, huyện Giồng Riềng tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị và mục tiêu chiến lược của trường Trung học phổ thông Long Thạnh như sau:
          I. SỨ MẠNG
          Trường Trung học Phổ thông Long Thạnh đào tạo học sinh thành người công dân phát triển toàn diện, năng động, sáng tạo; có kỹ năng sống, có ý thức tự học, có khả năng học tiếp bậc cao hơn nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
          II. TẦM NHÌN
          Đến năm 2020 trường THPT Long Thạnh là nơi học sinh lựa chọn để học tập và rèn luyện. nơi mà giáo viên luôn có khát vọng vươn lên xuất sắc. Phấn đấu là 01 trong 10 trường hàng đầu của tỉnh có :
          1. Cơ sở vật chất và thiết bị tiên tiến, đáp ứng tối đa yêu cầu dạy học của giáo viên, học sinh và công tác quản lý trường học.
          2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có tâm huyết với nhiệm vụ được giao, thành thạo về 01 ngoại ngữ và sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.
          3. Chất lượng giáo dục đảm bảo thực chất và đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: từ năm 2015 đến năm 2020 :
          1. Về cơ sở vật chất: Trường có đủ khu phòng học, phòng học bộ môn, khu phục vụ học tập và khu văn phòng theo quy định của điều lệ trường trung học. Có trang thông tin điện tử trên mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy - học và quản lý nhà trường. Giữ vững trường đạt tiêu chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp” mức độ cao. Được công nhận là “Trường học thân thiện và học sinh tích cực” và đạt loại tốt năm 2015, đạt loại xuất sắc năm 2020 theo tiêu chí đánh giá trường trung học cơ sở, trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          2. Về đội ngũ: Tất cả cán bộ, viên chức đều sử dụng thành thạo có hiệu quả về công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học. Đội ngũ giáo viên không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy. Có 100% cán bộ viên chức có trình độ tiếng Anh thực hành trình độ A, trong đó 50% có trình độ B đến năm 2015 và đến năm 2020, tất cả cán bộ viên chức đều có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh với người nước ngoài, trong đó có trên 30% cán bộ, viên chức thành thạo ngoại ngữ 2.
          3. Về chất lượng giáo dục:
          - Hạnh kiểm loại khá và tốt đạt trên 95%. Học sinh có hạnh kiểm yếu không quá 1% vào năm 2015 và không quá 0,5% vào năm 2020.
          - Học lực loại khá và giỏi đạt từ 30%; loại yếu, kém không quá 10% vào năm 2015; loại khá giỏi đạt từ 38%; loại yếu, kém không quá 5% vào 2020.
          - Hàng năm trường đều có học sinh đạt học sinh giỏi vòng tỉnh và phấn đấu có học sinh giỏi vòng quốc gia.
          - Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 8%, trong đó tỷ lệ bỏ học không quá 3% vào năm 2020, bỏ học và lưu ban không quá 6%, trong đó tỷ lệ bỏ học không quá 1% vào năm 2025.
          4. Về công tác xã hội hóa giáo dục.
          - Nhà trường thực hiện tốt các chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương.
          - Huy động hợp lý sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.
          - Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục trung học phổ thông do địa phương giao.
          IV. CÁC GIÁ TRỊ:
          1. Tất cả cán bộ viên chức nhà trường luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; nêu cao tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.
          2. Học sinh có đạo đức, trung thực, sáng tạo, có kỹ năng làm việc tập thể và được tôn trọng.
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
                                                                             (đã ký)
 


 
                                                                                 Trần Quang


Gửi ý kiến nhận xét về bài viết:
Hãy để cho mọi người biết ý kiến, suy nghĩ.. của bạn về bài viết này. Bằng cách bạn có thể viết vài dòng ngắn và gửi lên. Nếu bạn không thích người khác biết tên của mình. Bạn có thể chọn một tên bất kỳ, hoặc viết tắt. Nhưng đừng mạo danh người khác.
Tên: * Email/Số điện thoại: *


Hãy thực hiện phép tính: bốn cộng ba = (điền số)
Kiểu gõ: Tắt Telex Vni
Tổng số kí tự: /500

thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 4
Số bài đã đăng: 284
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU