Người viết: Trường THPT Long Thạnh gửi 28/08/2020 16:54:00, lượt xem 1002, số bình luận: 0 «
KẾ HOẠCH
Tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho học sinh khối 6 và khối 10
Năm học 2020 - 2021


       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của trường THCS – THPT Long Thạnh. Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức “sinh hoạt đầu khóa cho học sinh khối 10” năm học 2020 - 2021 với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU      
      Tạo bầu không khí phấn khởi, tự hào, tâm thế tự tin, hào hứng để học sinh bước vào năm học mới; Tạo cơ hội để học sinh khóa mới bước đầu tiếp xúc, tìm hiểu và có những ấn tượng tốt đẹp về trường THCS-THPT Long Thạnh;
      Là dịp để BGH nhà trường, giáo viên giao lưu, chia sẻ về truyền thống, lịch sử của nhà trường đến học sinh khóa mới bên cạnh đó còn cung cấp những quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia học tập tại trường.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thời gian và địa điểm:
      * Học sinh khối 10 có mặt ở hội trường vào ngày 03/9/2020 tại hội trường THCS - THPT Long Thạnh theo từng mốc thời gian sau:
      - Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 : Lớp 10A1 đến 10A4.
      - Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 00 : Các lớp 10A5 đến 10A7.
      * Học sinh khối 6 có mặt ở hội trường vào ngày 04/9/2020 tại hội trường THCS - THPT Long Thạnh theo từng mốc thời gian sau:
      - Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 : Lớp 6A1 đến 6A4.
      - Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 00 : Các lớp 6A5 đến 6A7.
2. Thành phần tham dự: Ban Giám Hiệu, Ban thường vụ Đoàn trường, Giáo viên chủ nhiệm và học sinh khối 6 và khối 10 năm học 2020 - 2021.
3. Nội dung thực hiện:
      * Khối 10:
      - Tổ chức một số trò chơi tập thể (15 phút);
      - Giới thiệu về lịch sử và phát triển của Nhà trường; Quy tắc ứng xử của học sinh trong nhà trường (30 phút);
      - Sinh hoạt chuyên đề “Phòng chống bạo lực học đường” (30 phút);
     - Đoàn trường phổ biến cách phòng chống bệnh Covid 19 và  một số điều lưu ý khi thực hiện nội quy của nhà trường (15 phút);
      * Khối 6:
      - Tổ chức một số trò chơi tập thể (15 phút);
      - Giới thiệu về lịch sử và phát triển của Nhà trường; Quy tắc ứng xử của học sinh trong nhà trường (30 phút);
      - Sinh hoạt chuyên đề “một số kỹ năng cần thiết trong môi trường THCS” (30 phút);
      - Đoàn trường phổ biến cách phòng chống bệnh Covid 19 và  một số điều lưu ý khi thực hiện nội quy của nhà trường (15 phút);
III. Tổ chức thực hiện
      1. Ban Giám Hiệu: Chuẩn bị tư liệu về lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường; những chế độ chính sách cho học sinh và nội dung sinh hoạt chuyên đề “phòng chống bạo lực học đường”.
      2. BCH Đoàn trường: Chuẩn bị hội trường đủ 160 chỗ ngồi, âm thanh, máy chiếu, các trò chơi tập thể và nội dung sinh hoạt nội quy.
      3. Giáo viên chủ nhiệm: Triển khai kế hoạch đến tập thể lớp trong ngày sinh hoạt đầu tiên để thực hiện.
     Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho học sinh khối 6 và khối 10 của trường THCS-THPT Long Thạnh năm học 2020 - 2021.
 
Nơi nhận:
  • BGH;
  • BCH Đoàn trường;
  • GVCN;
  • Lưu
 
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký) 
 
 
 
Trần Đức Toàn
 

   


Gửi ý kiến nhận xét về bài viết:
Hãy để cho mọi người biết ý kiến, suy nghĩ.. của bạn về bài viết này. Bằng cách bạn có thể viết vài dòng ngắn và gửi lên. Nếu bạn không thích người khác biết tên của mình. Bạn có thể chọn một tên bất kỳ, hoặc viết tắt. Nhưng đừng mạo danh người khác.
Tên: * Email/Số điện thoại: *


Hãy thực hiện phép tính: mười nhân bảy = (điền số)
Kiểu gõ: Tắt Telex Vni
Tổng số kí tự: /500

thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 5
Số bài đã đăng: 318
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU