Người viết: Trường THPT Long Thạnh gửi 18/02/2021 14:22:00, lượt xem 41, số bình luận: 0 «
Ngày 16 tháng 10 năm 2020, Trường THCS-THPT Long Thạnh đã xây dựng quy chế xếp loại hạnh kiểm học sinh của nhà trường năm học 2020 -2021. Cụ thể như sau:
1. Link quy chế xét hạnh kiểm học sinh năm học 2020 -2021 : https://drive.google.com/file/d/1ZmhlL_zIAgTWgIi5c9JhSHZ9WZ9coezs/view?usp=sharing.
2. Link quy chế xét hạnh kiểm học sinh năm học 2020 -2021 (có sửa đổi, bổ sung):
https://drive.google.com/file/d/1yFKvd46Rsyx48lp9vYkMOia-GINjD3Kl/view?usp=sharing


(Nguồn: BGH trường THCS-THPT Long Thạnh)

Gửi ý kiến nhận xét về bài viết:
Hãy để cho mọi người biết ý kiến, suy nghĩ.. của bạn về bài viết này. Bằng cách bạn có thể viết vài dòng ngắn và gửi lên. Nếu bạn không thích người khác biết tên của mình. Bạn có thể chọn một tên bất kỳ, hoặc viết tắt. Nhưng đừng mạo danh người khác.
Tên: * Email/Số điện thoại: *


Hãy thực hiện phép tính: chín trừ chín = (điền số)
Kiểu gõ: Tắt Telex Vni
Tổng số kí tự: /500

thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 5
Số bài đã đăng: 318
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU