Người viết: Đ.T.Hiếu gửi 16/10/2014 00:00:00, lượt xem 1065, số bình luận: 0 «
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
  Cần Thơ, ngày 14 tháng 10 năm 2014
THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015
 
Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu trường Mã Ngành Môn thi Dự kiến chỉ tiêu Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TCT     8.600 -   Phương thức tuyển sinh: xét tuyển từ kết quả của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì tổ chức.
-   Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
-   Điểm xét tuyển: được xác định từ kết quả thi của tổ hợp (3 môn thi) do thí sinh đăng ký từ các tổ hợp môn thi xét tuyển của ngành học.
-   Đối với ngành Giáo dục thể chất: Trường tổ chức thi môn Năng khiếu. Điểm môn thi Năng khiếu Thể dục thể thao phải đạt từ 5 điểm trở lên mới được xét tuyển (Thí sinh không thi sơ tuyển nhưng phải đảm bảo sức khỏe và thể trạng: có sức khỏe tốt, không bị dị tật, dị hình; tối thiểu nam cao 1,65 m nặng 45 kg trở lên; nữ cao 1,55 m nặng 40 kg trở lên). Thông tin về việc tổ chức thi môn Năng khiếu được công bố tại Webiste của Trường: http://www.ctu.edu.vn.
-   Đào tạo theo học chế tín chỉ, có cố vấn học tập riêng cho mỗi lớp chuyên ngành. Trường trang bị 1.000 máy tính công, sinh viên được sử dụng miễn phí 700 giờ máy tính trong suốt khóa học. Có cơ hội học và tốt nghiệp với 2 bằng đại học và học tiếp các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ.
-   Đảm bảo nguồn tài liệu học tập.
-   Số chỗ ở trong ký túc xá: 5.000
-   Có nhiều học bổng dành cho sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh và học bổng khuyến khích học tập.
-   Học phí: thu theo quy định của Nhà nước đối với các trường công lập.
-   Đối với những ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh trúng tuyển sẽ đăng ký vào chuyên ngành cụ thể khi nộp hồ sơ nhập học. Trường căn cứ nguyện vọng của thí sinh, điểm trúng tuyển và chỉ tiêu để xét và xếp vào từng lớp chuyên ngành. Nếu có nhiều được xét tuyển, thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển trước được ưu tiên xét tuyển chuyên ngành.
 
 
-   Trường xét tuyển vào 2 chương trình tiên tiến:
*    Ngành Công nghệ sinh học hợp tác với Michigan State University – Hoa kỳ.
*    Ngành Nuôi trồng thủy sản hợp tác với Auburn University – Hoa kỳ.
*    Điều kiện xét tuyển vào chương trình tiên tiến: thí sinh trúng tuyển và đã nhập học vào Trường. Trường sẽ xét tuyển dựa vào kết quả thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào do Trường tổ chức và điểm xét tuyển theo 1 trong 4 tổ hợp: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Sinh.
*    Thí sinh trúng tuyển sẽ được hỗ trợ chi phí học bồi dưỡng Tiếng Anh trong học kỳ thứ nhất.
*    Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân/Kỹ sư Chương trình tiên tiến.
-   Thông tin tuyển sinh được thông báo và cập nhật tại Website: www.ctu.edu.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0710 3600 433
Fax: 0710 3838 474
Website: www.ctu.edu.vn
       
Giáo dục Tiểu học   D140202 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Ngữ văn, Lý
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp
60
Giáo dục Công  dân   D140204 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Ngữ văn, Sử, Địa
- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh
60
Giáo dục Thể chất   D140206 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Sinh, Năng khiếu
- Toán, Hóa, Năng khiếu
60
Sư phạm Toán học   D140209 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh
- Toán, Sinh, Tiếng Anh

100
Sư phạm Vật lý   D140211 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Lý, Tiếng Pháp
100
Sư phạm Hóa học   D140212 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Tiếng Pháp
60
Sư phạm Sinh học   D140213 Toán, Hóa, Sinh 80
Sư phạm Ngữ văn   D140217 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Ngữ văn, Sử, Địa
- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh
60
Sư phạm Lịch sử   D140218 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Ngữ văn, Sử, Địa
- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Sử, Tiếng Pháp
60
Sư phạm Địa lý   D140219 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Ngữ văn, Sử, Địa
- Ngữ văn, Địa, Toán
- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Địa, Tiếng Pháp
40
Sư phạm Tiếng Anh    D140231 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh
80
Sư phạm Tiếng Pháp    D140233 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
60
Việt Nam học
(chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)
  D220113 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Ngữ văn, Sử, Địa
- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
80
Ngôn ngữ Anh
Gồm 2 chuyên ngành:
- Ngôn ngữ Anh
- Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh
  D220201 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh
160
 
120
40
Ngôn ngữ Pháp   D220203 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Lý, Tiếng Pháp
80
Triết học   D220301 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Ngữ văn, Sử, Địa
- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh
 
80
Văn học   D220330 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Ngữ văn, Sử, Địa
- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh
100
Kinh tế    D310101 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Hóa
100
Chính trị học   D310201 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Ngữ văn, Sử, Địa
- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh
80
Thông tin học   D320201 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Lý, Tiếng Pháp
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp
80
Quản trị kinh doanh     D340101 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Hoá
140
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   D340103 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Hoá
120
Marketing   D340115 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Hoá
100
Kinh doanh quốc tế   D340120 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Hoá
120
Kinh doanh thương mại   D340121 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Hoá
80
Tài chính - Ngân hàng   D340201 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Hoá
160
Kế toán   D340301 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Hoá
120
Kiểm toán   D340302 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Hoá
80
Luật
Gồm 3 chuyên ngành:
- Luật hành chính
- Luật thương mại
- Luật tư pháp
  D380101 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Ngữ Văn, Sử, Địa
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp
300
 
100
100
100
Sinh học
Gồm 2 chuyên ngành:
- Sinh học
- Vi sinh vật học
  D420101 Toán, Hóa, Sinh 120
 
60
60
Công nghệ sinh học   D420201 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Hóa, Sinh
160
Sinh học ứng dụng   D420203 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Hóa, Sinh
60
Hóa học
Gồm 2 chuyên ngành:
- Hóa học
- Hóa dược
  D440112 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Hóa, Sinh
120
 
60
60
Khoa học môi trường   D440301 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Hóa, Sinh
120
Khoa học đất   D440306 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh
- Toán, Sinh, Tiếng Anh
80
Toán ứng dụng   D460112 Toán, Lý, Hóa; 60
Khoa học máy tính   D480101 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
100
Truyền thông và mạng máy tính    D480102 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
100
Kỹ thuật phần mềm   D480103 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
100
Hệ thống thông tin   D480104 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
100
Công nghệ thông tin
Gồm 2 chuyên ngành:
- Công nghệ thông tin
- Tin học ứng dụng
  D480201 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
200
 
120
80
Công nghệ kỹ thuật hóa học   D510401 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
120
Quản lý công nghiệp   D510601 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
120
Kỹ thuật cơ khí
Gồm 3 chuyên ngành:
- Cơ khí chế tạo máy
- Cơ khí chế biến
- Cơ khí giao thông
  D520103 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
240
 
100
70
70
Kỹ thuật cơ - điện tử   D520114 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
120
Kỹ thuật điện, điện tử
(chuyên ngành Kỹ thuật điện)
  D520201 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
120
Kỹ thuật điện tử, truyền thông     D520207 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
120
Kỹ thuật máy tính   D520214 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
120
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   D520216 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
120
Kỹ thuật môi trường   D520320 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh
120
Vật lý kỹ thuật   D520401 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
60
Công nghệ thực phẩm   D540101 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Hóa, Sinh
180
Công nghệ chế biến thủy sản   D540105 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Sinh
 
120
Kỹ thuật công trình xây dựng
Gồm 3 chuyên ngành:
- Xây dựng công trình thủy
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Xây dựng cầu đường
  D580201 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
300
 
70
160
70
Kỹ thuật tài nguyên nước   D580212 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
80
Chăn nuôi   D620105 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Sinh
120
Nông học   D620109 Toán, Hóa, Sinh 80
Khoa học cây trồng
Gồm 2 chuyên ngành:
- Khoa học cây trồng
- Công nghệ giống cây trồng
  D620110 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Sinh, Tiếng Anh
180
 
100
80
Bảo vệ thực vật   D620112 Toán, Hóa, Sinh 160
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan   D620113 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Tiếng Pháp
60
Kinh tế nông nghiệp   D620115 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Hoá
120
Phát triển nông thôn   D620116 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh
120
Lâm sinh   D620205 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Sinh
80
Nuôi trồng thủy sản   D620301 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Sinh
160
Bệnh học thủy sản   D620302 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Sinh
80
Quản lý nguồn lợi thủy sản    D620305 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Sinh
60
Thú y
Gồm 2 chuyên ngành:
- Thú y
- Dược thú y
  D640101 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Sinh
160
 
80
80
Quản lý tài nguyên và môi trường   D850101 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh
80
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên   D850102 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Hoá
80
Quản lý đất đai   D850103 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Sinh
120
Các ngành đào tạo tại khu Hòa An – Tỉnh Hậu Giang  
Việt Nam học
(chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)
  D220113 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Ngữ văn, Sử, Địa
- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
80 -     Trường dự kiến dành 880 chỉ tiêu đào tạo đại học tại Khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang.
-   Khi điền Phiếu đăng ký xét tuyển vào những ngành đào tạo tại Khu Hòa An, thí sinh viết thêm kế bên thông tin về mã ngành xét tuyển là “Học tại Hòa An” và ký tên bên cạnh để xác nhận đăng ký học tại Khu Hòa An.
-   Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành này, khi trúng tuyển sẽ được tổ chức học tại Khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang.
-   Thông tin tuyển sinh được thông báo và cập nhật tại Website: www.ctu.edu.vn
 
 
 
 
Ngôn ngữ Anh   D220201 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh
80
Quản trị kinh doanh   D340101 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Hoá
80
Luật
(chuyên ngành Luật hành chính)
  D380101 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Ngữ Văn, Sử, Địa
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp
80
Công nghệ thông tin
Gồm 2 chuyên ngành:
- Công nghệ thông tin
- Tin học ứng dụng
  D480201 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
160
 
80
80
Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)   D580201 Chọn 1 trong 2 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
80
Nông học
(chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp)
  D620109 Toán, Hóa, Sinh 80
Kinh tế nông nghiệp   D620115 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hoá
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ Văn, Hoá
80
Phát triển nông thôn
(chuyên ngành Khuyến nông)
  D620116 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Tiếng Anh
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Hóa, Tiếng Anh
80
Nuôi trồng thủy sản   D620301 Chọn 1 trong 3 tổ hợp:
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Sinh  
- Toán, Hóa, Sinh
80
 
NGƯỜI LẬP BIỂU
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Hứa Duy Khang
(điện thoại: 091.3737.332)
(email: nhdkhang@ctu.edu.vn)
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Hà Thanh Toàn
 

 
Xem bản gốc tại đây...

Gửi ý kiến nhận xét về bài viết:
Hãy để cho mọi người biết ý kiến, suy nghĩ.. của bạn về bài viết này. Bằng cách bạn có thể viết vài dòng ngắn và gửi lên. Nếu bạn không thích người khác biết tên của mình. Bạn có thể chọn một tên bất kỳ, hoặc viết tắt. Nhưng đừng mạo danh người khác.
Tên: * Email/Số điện thoại: *


Hãy thực hiện phép tính: năm • một = (điền số)
Kiểu gõ: Tắt Telex Vni
Tổng số kí tự: /500

thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 3
Số bài đã đăng: 235
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU